Mål: M 11525-15

Avgörande

Tillstånd till en tillfällig hamn och verksamhet för mottagning m.m. huvudsakligen av material från Förbifart Stockholm har fastställts. Bullervillkoren har justerats och verksamhetstiden för krossning och sortering har inskränkts.