Mål: M 11173-15

Avgörande

Prövning av villkor för utsläpp vid utökad produktion från sulfatmassabruk. MÖD har ändrat mark- och miljödomstolens dom bl.a. på så sätt att provisoriska föreskrifter och utredningsmål för kväveoxider och svavel har skärpts. MÖD har även förordnat att utredningsföreskriften avseende kväveoxider ska omfatta möjligheten att införa SNCR-teknik.