Mål: M 10297-15

Avgörande

Ansökan om bidrag ur bygdeavgiftsmedel har avvisats då ersättning för uppkomna skador redan har utgått i samband med att tillstånd till regleringen meddelades.