Mål: M 632-16

Avgörande

Hovrätten har i likhet med Statens va-nämnd funnit att s.k. särtaxa inte ska utgå för vissa fastigheter i ett större utbyggnadsområde.