Mål: M 2911-16

Avgörande

Ett överklagande som innehåller ett bestämt yrkande ska inte avvisas enligt 10 § ärendelagen. Målet återförvisas till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.