Mål: M 9074-15

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har i prövotidsföreskrift gällande buller från stålverk lagt till reglering avseende momentan ljudnivå.