Mål: M 5878-15

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har lämnat tillstånd till utvidgning och restaurering av befintlig marina i Västerviken i Strängnäs kommun.