Mål: M 7149-15

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har lämnat tillstånd enligt miljöbalken till utökning av befintlig brygganläggning m.m. på fastighet inom Kungälvs kommun