Mål: M 3168-16

Avgörande

Ett bolag har i föreläggande meddelats förbud gällande bland annat hantering av avfall. Till förbuden har kopplats viten. MÖD finner inte skäl att ändra föreläggandet men skjuter fram tidpunkten för ikraftträdandet.