Mål: P 9917-15

Avgörande

Ett föreläggande mot en bostadsrättsförening att vidta rättelse har upphävts därför att föreläggandets utformning saknar lagligt stöd. Föreningen var förelagd att se till att den otillåtna användningen av byggnaderna upphör genom att all upplåtelse av bostadsrätter i byggnaderna upphör. PBL reglerar inte upplåtelseformen av en byggnad utan en byggnads faktiska användning.