Mål: P 505-16

Avgörande

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. Fråga om den planerade tillbyggnaden är förenlig med detaljplanens bestämmelser om högsta tillåtna våningsantal och utnyttjandegrad.