Mål: M 9916-15

MÖD 2016:14

Vägledande avgörande

Moderbolagsborgen utställd av Vattenfall AB har godkänts som säkerhet för ett dotterbolags förpliktelser avseende ett tillstånd för nio vindkraftverk.