Mål: M 7575-15

MÖD 2016:29

Vägledande avgörande

Länsstyrelsen har inte haft rätt att avvisa en statusrapport som ett bolag lämnade in för en IED-verksamhet strax innan en tillståndsprövning inleddes i mark- och miljödomstol.