Mål: F 8855-15

Avgörande

Rättegångskostnad. I mål om klander av uppsägning av tomträttsavtal har talan återkallats. Huvudregeln i 18 kap. 5 § 2 st. rättegångsbalken om att käranden ska ses som tappande har inte frångåtts.