Mål: P 7798-15

MÖD 2016:37

Vägledande avgörande

Fråga om betydande olägenheter vid uppförande av en takterrass på ett enbostadshus. Mot bakgrund av områdets karaktär och vad man har anledning att förvänta sig i området samt att nyttjandet av takterrassen kommer att medföra en påtaglig känsla av insyn har MÖD funnit att nyttjandet av takterrassen utgör en betydande olägenhet enligt PBL. MÖD har därför upphävt nämndens beslut att bevilja bygglov.