Mål: M 11345-15

Avgörande

En fastighet ligger inom verksamhetsområdet för den allmänna
va-anläggningen. Fastigheten är obebyggd men enligt planen är fastigheten avsedd för bostadsändamål. Hovrätten instämmer i
Va-nämndens bedömning att fastighetens ägare ska betala anläggningsavgift för fastigheten.