Mål: M 10114-15

Avgörande

Mark- och miljödomstolen har i dom utdömt ut ett högre vite än vad som angetts föreläggandet. MÖD har ändrat på storleken på vitet så att det utdömda vitet stämmer överens med vad som angetts i föreläggandet.