Mål: P 1734-15

Avgörande

En fastighetsägare har förelagts att återställa en sjöbod till dess avsedda användning enligt meddelat bygglov genom att riva ut bl.a. invändiga väggpaneler, parkettgolv, badrumsinredning och va-installation. MÖD har funnit att inredningsåtgärderna måste bedömas sammantaget, att åtgärderna medfört att byggnaden inretts för ett väsentligen annat ändamål än det som bygglovet gett tillstånd till och att det därför funnits fog för föreläggandet.