Mål: M 1067-15

Avgörande

Mark- och miljödomstolen föreskrev gemensamma bullervillkor för flera vindkraftparker. Eftersom det saknades förutsättningar enligt 16 kap. 8 § miljöbalken att föreskriva sådana villkor har MÖD istället föreskrivit villkor som tillståndshavaren själv råder över och som ska säkerställa att kringboende inte utsätts för störningar som sammantaget skulle vara oacceptabla.