Mål: M 3779-15

Avgörande

I ett mål gällande ansökan om tillstånd till ombyggnad och effektivisering av ett vattenkraftverk gör MÖD vissa ändringar av villkoren i mark- och miljödomstolens dom för att säkerställa fiskvägens funktion.