Mål: M 727-16

Avgörande

Fråga om det var korrekt att avvisa ett överklagande på grund av brister avseende yrkande och grund för överklagandet.