Mål: P 4263-15

Avgörande

Byggnadsnämnden lämnade en anmälan om missförhållanden i flera avseenden på en fastighet i Danderyds kommun utan åtgärd. Länsstyrelsen och MMD gjorde inte några andra bedömningar än nämnden. MÖD har funnit att ett garage, som enligt ett tidigare bygglovsbeslut skulle rivas, har ersatts av en bygglovspliktig tillbyggnad. I den delen har MMD:s dom upphävts och målet visats åter till nämnden för en förnyad prövning av anmälan. MMD:s dom i övrigt har stått fast.