Mål: M 7133-15

Avgörande

MÖD har funnit deponier varit att se som en del av verksamheten och att tillsynsmyndigheten har haft stöd för att förelägga nuvarande verksamhetsutövare enligt 26 kap. 22 § miljöbalken att undersöka om deponierna varit förorenade, trots att verksamhetsutövaren inte bidragit till deponierna och deponierna inte varit aktiva sedan 1969 respektive 1978.