Mål: F 6227-15

Avgörande

Fråga om Lantmäteriet har tagit ställning till ett yrkande då detta inte tydligt framgår av handlingarna och om klaganden har rätt till ytterligare ersättning för försämrad arrondering.