Mål: M 10355-15

Avgörande

Va-nämndens beslut, genom vilket fastighetsägare inte bedömts vara betalningsskyldiga för viss anläggningsavgift avseende dagvatten, har ändrats efter fastighetsägarnas medgivande.