Mål: F 6337-15

Avgörande

Fråga om ersättning för upphävande och ändring av servitut. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att ersättningen till avträdande fastigheter vid bl. a. ändring av ett servitut ska bestämmas till ett högre belopp än underinstanserna funnit. Även fråga om rättegångskostnader.