Mål: M 10031-14

Avgörande

Målet rör fortsatt och utökad verksamhet vid Aitikgruvan. MÖD avslår Naturvårdsverkets yrkande om att bolagets tillståndsansökan ska avslås. Natura 2000-området kommer enligt MÖD inte att påverkas på ett oacceptabelt sätt. Inte heller på övriga av Naturvårdsverket anförda skäl finns grund för att avslå ansökan. MÖD ändrar mark- och miljödomstolens dom på så sätt att utsläpp av sulfat och uran i vatten sätts under prövotid. Ett nytt utredningsvillkor rörande energieffektivisering införs.