Mål: M 3173-15

Avgörande

Skäl har förelegat att föreskriva villkor angående energianvändningen på ett massabruk. Villkoret bör inte utformas som ett krav på viss teknik utan som ett begränsningskrav avseende energiförbrukningen då en viss produktionsnivå uppnåtts.