Mål: M 6994-16

Avgörande

Mark- och miljödomstolen har avgjort ett mål om tillstånd till vattenverksamhet med en lagfaren domare och ett tekniskt råd efter att ha hållit huvudförhandling och syn. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att målets omfattning och svårighetsgrad varit sådan att målet inte skulle ha avgjorts utan särskilda ledamöter. Rätten har därmed inte varit domför varför domen har undanröjts och målet återförvisats.