Mål: F 3966-17

Avgörande

MÖD har bedömt att s.k. förstadagsåtgärder behövs för handläggningen av förrättningen och att de därmed är debiterbara förrättningskostnader