Mål: M 3852-17

Avgörande

Fråga om skyldighet för en kommun att tillhandahålla kommunalt vatten och avlopp till tre fastigheter utanför verksamhetsområdet. Fastighetsägarna inte har visat att alternativa avloppslösningar saknas. Fastigheterna har inte heller ansetts ha planmässigt samband med verksamhetsområdet. Talan har därför ogillats.