Mål: M 123-17

Avgörande

Lagen om allmänna vattentjänster. Fråga om det finns särskilda skäl att placera förbindelsepunkten på anvisad plats som inte ligger vid fastighetsgränsen.