Mål: M 10493-16

Avgörande

Tillstånd till fortsatt drift av kraftvärmeverk m.m. Bolagets yrkande om vattenuttag, utsläpp av kyl- och processvatten och reglering av detta utsläpp som värmeeffekttillskott har bifallits. Föreskrift om utredning av utsläpp av kväveoxider har ändrats och Mark- och miljööverdomstolen har funnit att någon provisorisk föreskrift inte behövs under utredningstiden.