Mål: P 3032-17

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det varit förenligt med detaljplanen att bygga ett mindre gatukök på gatumark