Mål: M 969-17

Avgörande

Fråga om rådighet för vattenverksamhet. En överenskommelse i ett laga skiftesprotokoll fört vid hemmansklyvning 1840 har ansetts som ett officialservitut som gett fastighetsägare den rådighet som krävs för att deras ansökan om vattenverksamhet ska kunna prövas.