Mål: F 6892-17

Avgörande

Beslut av lantmäteriet att avvisa för sent inkommet överklagande var riktigt. Skäl för återställande av försutten tid förelåg inte.