Mål: M 5557-16

Avgörande

Tillsynsärende. Nämnden har förelagt en markägare och ett bolag som bedriver campingverksamhet att, från ett område strax utanför campingplatsen som omfattas av strandskydd, dels ta bort fem lekredskap, tre traktordäck, en dansbana, ett förråd och två fotbollsmål, dels upphöra med klippning av vegetationen inom ett angivet område. MÖD har funnit att lekredskapen, traktordäcken, dansbanan, förrådet och fotbollsmålen, som alla uppförts någon gång på 1980-talet, kräver strandskyddsdispens och att nämnden därmed haft fog för föreläggandet i den delen. När det gäller området som omfattas av förbudet att klippa vegetationen har MÖD däremot funnit att detta hävdats under så lång tid tillbaka att dispens för klippning av vegetationen inte krävs. Eftersom det inte har klarlagts vem som äger lekredskapen, traktordäcken, dansbanan, förrådet och fotbollsmålen har MÖD funnit att föreläggandet kan riktas mot markägaren men inte mot campingbolaget.