Mål: M 8572-16

MÖD 2017:34

Vägledande avgörande

MÖD har funnit att man i ett tätbebyggt bostadsområde inte har att förvänta sig att hundskall förekommer på nätterna i större omfattning än sporadiskt. En granne har därför förelagts att hålla sina hundar inomhus på nätterna, trots att omfattningen av störningen inte var fullt utredd.