Mål: F 10512-16

Avgörande

Debitering av förrättningskostnader. MÖD har funnit att den tid som Lantmäteriet lagt ned i ärendet har varit berättigad. MMD:s dom har ändrats och Lantmäteriets debiteringsbeslut har fastställts.