Mål: P 6462-16

Avgörande

Ansökan om förhandsbesked. Fråga om avvikelser från en äldre detaljplan är förenlig med detaljplanens syfte och kan accepteras som en mindre avvikelse. Förhandsbesked har nekats.