Mål: M 6128-16

Avgörande

Skadestånd enligt 32 kap. miljöbalken. En kommun har genomfört gatuarbeten som gett upphov till vibrationer. I likhet med mark- och miljödomstolen har Mark- och miljööverdomstolen bedömt att det är övervägande sannolikt att vibrationerna har orsakat sprickor i en bostadsrättsförenings närliggande byggnad. Störningarna har inte bedömts vara sådana att de skäligen bör tålas med hänsyn till förhållandena på orten eller till dess allmänna förekomst. Kommunen har därför bedömts skyldig att ersätta bostadsrättsföreningen för åtgärdandet av sprickorna.