Mål: M 4837-16

Avgörande

Hovrätten har, i likhet med Va-nämnden, funnit att det finns skäl att för närvarande befria klagandena från att betala avgift för dricksvatten men att det inte finns skäl att befria dem från att betala anläggnings- och brukningsavgift för spillvatten.