Mål: M 9173-16

Avgörande

Brukningsavgiften för allmän va-anläggning. Bruksavgiften för en jordbruksfastighet har delvis bestämts som en schabloniserad lägenhetsavgift beräknade utifrån ekonomibyggnadernas bruttoarea. Med hänsyn till byggnadernas användning och användningsmöjligheter, motsvarar inte byggnadernas bruttoarea den nytta fastighetsägaren har av VA-anslutningen. Lägenhetsavgiften har därför jämkats. (31§ lagen om allmänna vattentjänster)