Mål: M 3857-16

Avgörande

MÖD har funnit att det inte finns förutsättningar att tillämpa särtaxa. Mark- och miljödomstolens dom har därför ändrats. Även fråga om rättens sammansättning och tillåtande av ny utredning.