Mål: M 3924-16

Avgörande

Ett bolag har ansökt om lagligförklaring av ett vattenkraftverk. MÖD har i sin dom funnit att prövningen av lagligförklaringen hade bort ske i kombination med en ansökan om tillstånd till verksamheten. Bolagets ansökan om lagligförklaring har därför avvisats.