Mål: M 8903-16

Avgörande

Frågan om ansökan om nätkoncession för en luftledning. Under luftledningen bedrivs verksamhet med tamfåglar. Utövaren av denna verksamhet anser att ansökan ska avslås med hänsyn till risken för smittspridning från de vilda fåglar som kommer sitta på ledningen. MÖD finner att anläggandet av luftledningen inte innebär en sådan ökad risk för smittspridning att ansökan bör avslås. Det meddelade beslutet om nätkoncession för luftledning ska därför stå fast.