Mål: M 1659-17

Avgörande

Länsstyrelsen hade förelagt ägaren av en äldre brygga utan landförbindelse att riva ut densamma. MÖD instämde i mark- och miljödomstolens slutsats att länsstyrelsen haft fog för att meddela aktuellt föreläggande.