Mål: M 3573-16

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har ändrat vissa villkor avseende utsläpp till vatten från Volvo personvagnars fabrik i Torslanda.