Mål: M 5583-15

Avgörande

Läkemedelsverket har, med stöd av artikel 27 i EU:s kosmetikaförordning, beslutat att dels förbjuda ett bolag att sälja ett nagellack för konsumentbruk, dels förelägga bolaget att dra tillbaka förpackningar av nagellacket som redan levererats för konsumentbruk. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det finns skäl att misstänka att nagellacket kan utgöra en allvarlig risk för människors hälsa och att det därför har funnits skäl för de provisoriska åtgärder som Läkemedelsverket har beslutat om. Vidare har Mark- och miljööverdomstolen funnit att beslutet även omfattar försäljning till och tillbakadragande från andra EU-länder.