Mål: P 8370-16

Avgörande

När startbesked inte har getts kan byggsanktionsavgift inte tas ut för att byggnad tagits i bruk utan slutbesked. Byggsanktionsavgift har fastställts endast vad avser överträdelse avseende startbesked.